Kayıt İletişim English

Uygulama Yarışması

Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) her yıl YAD Uygulama Ödülü vermektedir. 2018 yılında düzenlenen 38. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi sırasında Uygulama Ödülü verilecektir. YAD Uygulama Ödülü Türkiye sınırları içinde faaliyetlerine devam eden bir işletmede ağırlıklı olarak endüstri mühendisliği ve/veya yöneylem araştırması yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen proje çalışmalarına açıktır. Projelerin tamamlanmış, uygulamaya alınmış ve uygulandığı işletme için ölçülebilir yarar sağlamış olması gerekmektedir. Kullanılan YA/EM yöntemlerinin açıkça belirtilmiş olması beklenir.

Kimler Katılabilir?

YAD Uygulama Ödülüne başvurabilmek için aşağıdaki başvuru koşulları sağlanmalıdır.

Uygulama yarışması başvuru formunu indirmek için burayı tıklayın.

Katılım Süreci

Yarışmaya ilk başvuru proje çalışmasının geniş özeti ile yapılır. Geniş özet, proje başlığı ve proje ekibi üyelerine ait bilgileri içeren ve üç sayfayı aşmayacak şekilde (Times New Roman, 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak) hazırlanmalıdır.

Yarışmaya başvuru için işletmenin kurumsal bilgileri ve ekip elemanlarına ait bilgiler, geniş özet dokümanıyla birlikte PDF, DOC ya da DOCX dosya biçiminde en geç 10 Mayıs 2018’e kadar ekteki form formatı kullanılarak iletilmelidir.

Kongre dili Türkçedir. Formun doldurulmasını takiben başvuru sahibine bir alındı teyidi iletilmektedir.

Geniş özetler arasından seçilerek finale kalmaya hak kazanan projeler için proje ekibi tarafından şekil, tablo, kaynakça ve ekler dahil 25 sayfa, ekler hariç 10 sayfayı geçmeyecek şekilde (Times New Roman, 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak) hazırlanacak olan proje raporu seçici kurula iletilecektir. Seçici kurul finale kalan projeleri belirleyip açıkladıktan sonra proje ekipleri detaylı proje raporlarını hazırlayıp yollayacaklar ve çalışmalarını YAEM Kongresinde 25 dakikalık bir sunuş halinde sunmak üzere davet edileceklerdir. Yapılan sözlü sunumların ardından dereceye giren projeler değerlendirme jürisi tarafından belirlenecek ve ödüller 28 Haziran 2018 günü yapılacak Kongre Yemeğinde açıklanacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme ölçütleri YAD Uygulama Ödülü yarışmasının ilk aşamasında olan projeler için şunlardır.

Finale kalan projeler,

göre değerlendirilir.

Uygulama Ödülü Önemli Tarihler

Ön eleme için özetlerin gönderilmesi 20 Mayıs 2018

Finale katılacak projelerin açıklanması 30 Mayıs 2018

Final proje raporlarının gönderilmesi 17 Haziran 2018

Final sunumlarının yapılması 27 Haziran 2018