Kayıt İletişim English

Yarışmalar

Geleneksel olarak yapılan YAEM öğrenci proje yarışması, lisans öğrencileri tarafından endüstri mühendisliği – yöneylem araştırması alanlarında gerçekleştirilen proje çalışmalarına açıktır.

Kimler katılabilir?

Öğrenciler, yarışmaya bireysel olarak ya da ekip olarak başvurulabilir. Ekiplerdeki eleman sayısı ile ilgili bir sınırlandırma yoktur. Yarışmaya katılacakların 1 Ocak 2018 tarihinde lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

Değerlendirme Ölçütleri

Projeler; ele alınan problemin tanımlanması ve önemi, YA/EM yaklaşımlarının doğru ve yerinde kullanımı, projenin özgün değeri, süregelen projelerden bağımsız olması, olası yaygın etkileri ve uygulanabilirliği, elde edilen sonuçların başarısı, raporun yazımı gibi ölçütlere göre değerlendirilecektir.

Katılım Süreci

Yarışmaya ilk başvuru, proje çalışmasının genişletilmiş özeti ile yapılır. Genişletilmiş özet linkteki biçim kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır ve kapak sayfası ile birlikte 4 sayfayı geçmemelidir.

Bu özet, yapılan projenin gerekçesi, kapsamı, projede kullanılan ve geliştirilen yöntemler, projenin genel değerlendirmesi ve sonuçlarını içermelidir. Özet dokümanında projenin yapıldığı üniversitenin, proje ekip üyelerinin ve varsa projeye danışmanlık yapan öğretim üyelerinin kimliklerinin anlaşılmasına yol açacak hiçbir bilgi yer almamalıdır. Bu bilgileri içeren özetler kesinlikle değerlendirmeye alınmaz. Genişletilmiş özetler pdf dosyası biçiminde en geç 12 Nisan 2018 Saat 24:00'e kadar yaem2018Ogrenci@gmail.com adresine e-posta aracılığı ile iletilmelidir.

Jüri tarafından değerlendirilen ilk başvurular arasından ön elemeyi geçen projelerin ekipleri yarı finale katılma hakkı kazanırlar. Yarı finale kalan yarışmacılar Endüstri Mühendisliği Dergisi biçim kurallarına uygun olarak 15 sayfayı geçmeyecek bir proje raporu hazırlamalıdır (https://www.mmo.org.tr/yayin/endustri-muhendisligi-dergisi/yazim-esaslari_). Raporda projenin yapıldığı üniversitenin, proje ekip üyelerinin ve varsa projeye danışmanlık yapan öğretim üyelerinin kimliklerinin anlaşılmasına yol açacak hiçbir bilgi yer almamalıdır. Bu bilgileri içeren raporlar kesinlikle değerlendirmeye alınmaz. Raporda belirtilen sonuçları elde etmek için kullanılan her türlü veri, yazılım kodu ve destekleyici diğer materyaller rapor ile birlikte yaem2018Ogrenci@gmail.com adresine e-posta aracılığı ile iletilmelidir. Yüklenecek dosyaların toplam boyutunun e-mail sınırlarını aşması durumunda ilgili dokümanlar birden fazla e-posta ile gönderilebilir.Böyle bir durumda gönderilen tüm e-postaların hangi başvuru ile ilgili olduğu şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir.

Hazırlanan proje raporları üzerinde yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan 8 ekibi temsilen her ekipten en fazla üç kişi jüri üyeleri ve Kongre katılımcıları önünde sunum yapmak üzere Kongreye davet edilirler. Sunumlar ve raporlar üzerinde yapılacak değerlendirmeleri takiben ödüle değer bulunan projeler açıklanır.

Kongrede sunulan projeler Endüstri Mühendisliği Dergisinde basılmak üzere değerlendirilir.

Daha fazla bilgi için iletişim adresi: yaem2018Ogrenci@gmail.com

Öğrenci Proje Yarışması Takvim

Ön eleme için genişletilmiş özet gönderimi 10 Mayıs 2018

Yarı finale katılacak projelerin duyurulması 20 Mayıs 2018

Yarı final proje raporlarının gönderilmesi 31 Mayıs 2018

Finale kalan projelerin açıklanması 13 Haziran 2018

Finale kalan projelerin sunumu 26-29 Haziran 2018